Intern/Junior Developer

 

 

Hackanoi is looking for an Intern/Junior Developer who is familiar with NodeJS programming.

Part-time or full-time
Experience in NodeJS, MongoDB, Git
Good English is an advantage
Work in Hanoi

Do you like really cool stuffs like React, React Native, Tensorflow, IoT boards, toolkits and computers? Or less interesting stuffs like beers, food, parties, trips and girls (they won't bite)?

If you do, join us. Please send your CV to longnguyen@hackanoi.com. We'll get back to you asap!


Hackanoi đang tìm kiếm 01 Intern/Junior Developer có kinh nghiệm NodeJS.

Part-time hoặc full time
Có kinh nghiệm NodeJs, MongoDB, Git
Tiếng Anh tốt là một lợi thế
Làm việc tại Hà Nội

Đến với Hackanoi, bạn có thể thoải mái nghịch ngợm những thứ hay ho như React, React Native, Tensorflow, IoT, đồ nghề phần cứng và máy tính. Chúng tôi còn có vài thứ ít thú vị hơn, chẳng hạn như bia, đồ ăn, party, dã ngoại và con gái.

Hay đấy chứ? Vui lòng gửi CV tới longnguyen@hackanoi.com, chúng tôi sẽ sớm liên lạc lại với bạn!